22/12/2015

“Tax Shift”- seminar 2 februari 2016

Graag nodigen de Fiscale Praktijkgroep en de Praktijkgroep Arbeidsrecht, Loonheffingen en Werknemersvoorzieningen u uit op een seminar inzake de wetgevende maatregelen in het kader van de “tax shift” en op het vlak van aanvullende pensioenen  op 2 februari 2016.

Programma

13.30u : Ontvangst

14.00u : Module 1 : Personenbelasting

• de invoering van de speculatietaks en de verhoging van de roerende voorheffing; en
• de wijzigingen in de personenbelasting inzake belastingvrije sommen, verminderingen & tarieven

15.00u : Pauze – koffie

15.30u : Module 2 : Sociale zekerheid en pensioenen

• overzicht van verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen van werkgevers en zelfstandigen; en
• evoluties inzake aanvullende pensioenen

16.30u : Receptie

De modules zijn perfect ieder afzonderlijk of gecombineerd te volgen.

Module 1 wordt in het Nederlands gegeven. Module 2 wordt deels in het Nederlands en deels in het Frans gegeven.

Sprekers

Saskia Lust
Gunther Valkenborg
Kris De Schutter
Marga Caproni
Louis-Hubert Pacco

Locatie

Loyens & Loeff
Neerveldstraat 101-103
1200 Brussel

Parkeergelegenheid wordt voor u gereserveerd in de parking van het gebouw.