28/10/2015

Seminar 8 december: De Europese Erfrechtverordening – eye openers en kansen

Family Owned Business & Private Wealth

Wij zijn verheugd u te kunnen uitnodigen op ons seminar “De Europese Erfrechtverordening – eye openers en kansen”.
Het seminar zal worden gehouden op dinsdag 8 december 2015 vanaf 16 uur in Flinckheuvel te ’s Gravenwezel (Schilde).

De volgende onderwerpen worden besproken:
1.     De impact van de nieuwe Europese Erfrechtverordening
2.     De verschillen tussen het Belgisch en het Nederlands erfrecht
3.     De ontwikkelingen inzake erfbelasting
4.     Het levenstestament

1.     De impact van de nieuwe Europese Erfrechtverordening
Europa is volop in beweging, ook op erfrechtelijk vlak, met een nieuwe Erfrechtverordening die een uniforme regeling moet bieden en u bijvoorbeeld zekerheid moet geven omtrent de uitwerking van het erfrecht, door u gekozen in uw testament. Het seminar wil u vooreerst toelichten of en hoe u door de Erfrechtverordening zekerheid door rechtskeuze krijgt.

2.     De verschillen tussen Belgisch en Nederlands erfrecht
Het Belgisch erfrecht verschilt op cruciale punten van het Nederlands erfrecht, zoals bijvoorbeeld inzake de rechten van de langstlevende. Welk recht doet beter op welke punten en voor wie (ondernemer versus rentenier)? Het seminar licht de verschilpunten en opportuniteiten van een rechtskeuze toe.

3.     De ontwikkelingen inzake erfbelasting
Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen op vlak van erfbelasting tijdens het seminar overlopen.

4.     Het levenstestament
Tot slot staat het seminar stil bij het nut van een levenstestament. Bij planning doet u er goed aan na te denken over een testament, ook voor als u de zaken niet meer onder controle heeft.

Sprekers
Loyens & Loeff Brussel: Saskia Lust, Stéphanie Markey en Barbara Albrecht – Fiscaal advocaten
Loyens & Loeff Amsterdam: Mariëlle Nuijens en Annemarie van den Heuvel – Kandidaat-notarissen
Loyens & Loeff Rotterdam: Pieternel Kouwenhoven – Kandidaat-notaris

Programma
16u00               Welkom
16u30               Presentatie
17u45               Vragen en antwoorden
18u00               Receptie

Adres
Flinckheuvel
Sint-Jobsteenweg 25
2970 ’s Gravenwezel (Schilde)

Contactpersoon 
Greetje Cooreman
greetje.cooreman@loyensloeff.com
+32 2 700 10 32

De presentatie wordt gegeven in het Nederlands.
Aarzelt u niet om ook een familielid, vriend of buur in te schrijven.

Inschrijvingen e-mail naar : event.belgium@loyensloeff.com