16/05/2013

Quoi de neuf en matière de pratiques du marché, promotion des ventes et publicité ?

16 mei 2013

Nieuwigheden op het vlak van marktpraktijken, bevordering van de verkopen en reclame?
Overzicht van de recente rechtspraak

De juridische actualiteit van de voorbije maanden heeft een omvangrijke rechtspraak voortgebracht met mogelijke gevolgen voor uw bedrijf. Denk maar aan de toegestane verkopen met verlies en hun uitzonderingen, het vervolg van de pre-solden saga, de verscheidene beslissingen betreffende misleidende aanduidingen, slaafse kopie van een product of vergelijkende reclame.

Op dit seminarie zullen wij ons toespitsen op de meest markante beslissingen inzake marktpraktijken, bevordering van de verkopen en reclame en er de mogelijke concrete gevolgen bespreken.

De uiteenzettingen zullen afwisselend in het Frans en in het Nederlands worden gehouden.

Programma
12u00 – 12u15 : Onthaal en verwelkoming door Geert Bogaert
12u15 – 13u15 : Uiteenzettingen door Etienne Kairis en Filip Pauwels
13u15 – 14u00 : Lunch

*************************************************************************************************

16 mai 2013

Quoi de neuf en matière de pratiques du marché, promotion des ventes et publicité ?
Tour d’horizon de la jurisprudence récente

Les ventes à perte autorisées sauf exceptions, la suite de la saga des pré-soldes, des décisions diverses rendues en matière d’indications trompeuses, de copie servile d’un produit ou encore de publicité comparative, l’actualité juridique de ces derniers mois a donné lieu à une jurisprudence importante, tant en quantité que dans les implications concrètes qu’elle peut avoir pour la gestion quotidienne de votre société.

Lors de notre prochain séminaire, nos avocats examineront avec vous les décisions les plus marquantes en matière de pratiques du marché, de promotion des ventes et de publicité, et se proposeront d’en évaluer les répercussions concrètes qu’elles pourront avoir à l’avenir.

Les exposés se tiendront alternativement en français et en néerlandais.

Programme
12h00 – 12h15 : Accueil et mot de bienvenue par Geert Bogaert
12h15 – 13h15 : Exposés de Etienne Kairis et Filip Pauwels
13h15 – 14h00 : Lunch

*As seats are limited, we suggest that you subscribe as soon as possible.