08/10/2013

Actualités Droit Propriété Intellectuelle

Dit jaar zijn er in de Belgische rechtspraak inzake intellectueel eigendom opnieuw heel wat nieuwe ontwikkelingen geweest. Loyens & Loeff nodigt u daarom graag uit voor een analyse van de meest markante beslissingen van de voorbije maanden en van de impact die deze beslissingen kunnen hebben op het intellectueel patrimonium van uw onderneming.

Programma

12u00 – 12u15 : Onthaal en inleiding door Yves Van Couter
12u15 – 13u00 : Uiteenzettingen door Samuel Gebbett en Bernard Vanbrabant
13u00 – 13u15 : Slotwoord door Etienne Kairis
13u15 – 14u00 : Lunch

 

Cette année encore la jurisprudence belge en matière de propriété intellectuelle a été riche en enseignements divers. Loyens & Loeff a le plaisir de vous inviter à examiner les décisions les plus marquantes des derniers mois et à discuter de l’impact que peuvent avoir ces décisions sur le patrimoine intellectuel de votre entreprise.

Programme

12h00 – 12h15 : Accueil et introduction par Me Yves Van Couter
12h15 – 13h00 : Exposés par Me Samuel Gebbett et Me Bernard Vanbrabant
13h00 – 13h15 : Conclusion par Me Etienne Kairis
13h15 – 14h00 : Lunch

*As seats are limited, we suggest that you subscribe as soon as possible.

Registration for this seminar has ended. If you still wish to participate, please contact us at information@loyensloeff.com.