09/11/2015

Lunchseminar 2 December 2015: Sociale verkiezingen – Elections sociales

sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen staan voor de deur. De draaiboeken liggen klaar (of niet). Maar tussen de formele milestones & het eventueel voorziene stappenplan, zijn er steeds valkuilen en tal van onvoorziene situaties die tussen de mazen van het net vallen. Graag delen wij met u onze expertise & strategisch advies terzake.

Wij nodigen u uit om u tijdens een praktisch lunchseminar op woensdag 2 december 2015 in onze kantoren, te informeren over de (knelpunten van) de procedure van de sociale verkiezingen, de actoren en de juridische bescherming van medewerkers. Dit alles aan de hand van 10 praktische vragen waarmee we tijdens de afgelopen verkiezingen geconfronteerd werden.

De middag ziet er als volgt uit:

11u30           Welkom & onthaal
12u00           Infosessie & lunch
13u00           Q&A
13u30           Napraten bij de koffie