17/05/2015

Fiscale en juridische actualia voor de onderneming en haar bedrijfsleider

Gelijk of niet: het eenheidsstatuut doorgelicht (Kris De Schutter, Senior Associate, Employment law) De bom onder het Belgische arbeidsrecht werd opgelost, zo stond in juli in alle kranten. De harmonisatie van statuten van arbeiders en bedienden zou verdwijnen. Opzegtermijnen, vakantie en de gekende carensdag zijn geregeld. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld aanvullende pensioenen, nog niet. Vraag is ook of wat werd geregeld tot echte harmonisering leidt en wie de kost draagt. Naast dit algemeen kader, zal vooral stilgestaan worden bij het punt in België waarover klassiek de meeste discussie bestaat: de opzegtermijnen. We kijken vanuit werkgeverszijde wat de Wet van 26 december 2013 concreet betekent.

De fairness tax: een faire minimumbelasting? (Marc Dhaene, Partner, Tax) De Wet van 30 juli 2013 heeft het Belgische fiscale landschap verrijkt met een fairness tax. Volgens de minister van Financiën betreft het een belastingregime dat eigenlijk vrij eenvoudig is. Zoals een dergelijke verklaring doet vrezen, is het tegenovergestelde waar. In dit seminarie proberen we eerst meer duidelijkheid te scheppen over de essentiële elementen van deze belasting: wie zijn de belastingplichtigen, wanneer is de belasting verschuldigd, hoe wordt de belastbare basis bepaald, etcetera. Vervolgens staan we stil bij een aantal praktische pijnpunten van het regime: de verdere aantasting van het holdingregime en het feit dat het regime haar doel voorbijschiet en aldus de noodzaak aan (fiscale) planning verhoogt. Tenslotte zullen we ingaan op de vraag van de verenigbaarheid van de fairness tax met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Meldingsplicht en fiscale transparantie van buitenlandse juridische constructies – een stand van zaken (Saskia Lust, Partner, Tax) Eind 2013 was de regering van plan om een fiscale transparantie van buitenlandse juridische constructies in te voeren. Oprichters zouden belast worden over de inkomsten van de activa van de buitenlandse juridische constructie, alsof de constructie er niet was. Ook zouden alle uitkeringen door buitenlandse juridische constructies worden belast. Het ontwerp werd eind 2013 (nog) geen wet. Wel werd eerder, in juli 2013 een wet gestemd die verplicht om buitenlandse juridische constructies in de aangifte van de personenbelasting te melden. Vraag is wie moet melden, en wat er precies gemeld moet worden, en vanaf wanneer. We evalueren eveneens tot welke gevolgen het niet stemmen van de fiscale transparantie-wetgeving leidt. Wanneer worden uitkeringen door buitenlandse juridische constructies nu wel of niet belast ?

Programma 15u45 – 16u00: Welkom 16u00 – 16u45: Gelijk of niet: het eenheidsstatuut doorgelicht 16u45 – 17u30: De fairness tax: een faire minimumbelasting? 17u30 – 18u00: Koffiepauze met broodjes 18u00 – 18u45: Meldingsplicht en fiscale transparantie van                                   buitenlandse juridische constructies – een stand van zaken 18u45 – 20u00: Receptie

Praktische informatie Maandag 24 maart 2014 van 16u00 tot 20u00 in KU Leuven Kulak te Kortrijk

KU Leuven Kulak Lokaal B422 Etienne Sabbelaan 53 8500 Kortrijk

Maandag 31 maart 2014 van 16u00 tot 20u00 in het Arenbergkasteel te Heverlee

Arenbergkasteel Lokaal 01.07 – Auditorium Kasteel Kasteelpark Arenberg 1 3001 Heverlee GPS-adres: Celestijnenlaan 300c

Inschrijving Inschrijven kan uitsluitend elektronisch tot uiterlijk 18 maart 2014 op http://puc.kuleuven-kulak.be/inschrijven

Leden van Ekonomika betalen 30 EUR, niet-leden betalen 45 EUR, 5YG 5 EUR.

Erkenning en accreditatie Erkenning werd aangevraagd voor BIBF, IAB, IBR, magistraten bij de FOD Justitie, advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies en notarissen bij de Nationale Kamer.