13/03/2014

Droit de la distribution – Update 2014

Hebt u nood aan een update in distributierecht maar u heeft weinig tijd hiervoor?

Loyens & Loeff biedt u daarom de mogelijkheid om tijdens een lunchseminarie uw kennis over dit domein bij te schaven. We spitsen ons, samen met u, toe op de juridische actualiteit hieromtrent.

Gedurende iets meer dan een uur, zullen wij de meest markante ontwikkelingen van de voorbije maanden aankaarten en er de mogelijke concrete gevolgen voor uw onderneming bespreken.

De uiteenzettingen zullen afwisselend in het Frans en in het Nederlands worden gehouden.

Programma :

11u45 – 12u00 : Onthaal

12u00 – 13u15 : Uiteenzettingen van Yves Van Couter en Aude Mahy

13u15 – 14u00 : Lunch 

*****

Vous souhaitez mettre à jour vos acquis en droit de la distribution mais ne disposez pas de beaucoup de temps pour ce faire?

Loyens & Loeff vous propose de faire avec vous le tour de l’actualité en cette matière à l’heure du lunch.

Durant un petit peu plus d’une heure, nos avocats épingleront les développements les plus importants de ces derniers mois et évalueront concrètement les conséquences qu’ils pourraient avoir sur la vie de votre entreprise.

Les exposés se tiendront alternativement en français et en néerlandais.

Programme :

11h45 – 12h00 : Accueil

12h00 – 13h15 : Exposés par Yves Van Couter et Aude Mahy

13h15 – 14h00 : Lunch