27/11/2014

Code de droit économique – Livres III et X : aspects pratiques

Loyens & Loeff a le plaisir de vous convier à un séminaire de son département Litigation & Risk Management. Il aura lieu le jeudi 27 novembre 2014 en ses bureaux de Bruxelles, sur l’heure de midi.

Les sujets suivants seront traités :

 1. Livre X : l’information précontractuelle

Le Livre X remplace la loi sur l’information précontractuelle du 19 décembre 2005 et en élargit le champ d’application.

Nous ferons le point sur le délai de réflexion : le principe, les sanctions, les moyens s’offrant aux deux parties en négociation pour ne pas suspendre leur projet pendant un mois.

2. Livre III : les obligations de transparence et d’information

  • Toute entreprise a l’obligation de fournir spontanément à ses clients, et de mentionner sur tout document d’information, un grand nombre d’informations.
  • Quelles sont-elles ?
  • Comment les communiquer ?
  • Quels risques en cas de non-respect ?

Nous aborderons ces questions de manière pratique et critique.

Les interventions se feront alternativement en néerlandais et en français.


Programme

12h00-12h15    Accueil
12h15-13h30    Exposés – Lunch – Q&A
13h30-14h00    Café et desserts – Networking

Informations pratiques

Lieu: Loyens & Loeff – Rue Neerveld 101-103 – 1200 Bruxelles
Date: 27 novembre 2014 de 12h00 à 14h00

*********************

Loyens & Loeff nodigt u graag uit voor een lunchseminarie georganiseerd door de praktijkgroep Litigation & Risk Management. Het seminarie zal plaatsvinden op donderdag 27 november 2014 in onze kantoren in Brussel over de middag.

De volgende actuele topics zullen aan bod komen:

1. Focus: Boek X: precontractuele informatie, nieuwe onderhandelingsmogelijkheden?

Boek X vervangt de wet betreffende de precontractuele informatie van 19 december 2005 en breidt het toepassingsgebied ervan uit.

We zullen een stand van zaken opmaken met betrekking tot de reflectieperiode: het principe, de sancties en de nieuwe mogelijkheden voor de onderhandelende partijen om hun project niet met één maand te moeten uitstellen.

2. Bonus: Boek III: de transparantie- en informatieverplichtingen

Elke onderneming is verplicht om uit eigen beweging aan haar cliënteel heel wat informatie mee te delen en te vermelden op elk informatiedocument.

  • Over welke gegevens gaat het?
  •  Hoe moeten ze worden gecommuniceerd?
  •  Wat zijn de risico’s in geval van niet-naleving?

Deze vragen zullen op een praktische en kritische manier worden behandeld.

De uiteenzettingen worden afwisselend in het Nederlands en het Frans gegeven.

Programma

12u00-12u15     Ontvangst
12u15-13u30     Uiteenzetting – Lunch – Q&A
13u30-14u00     Koffie en dessert – Networking

Praktische informatie

Plaats: Loyens & Loeff – Neerveldstraat 101-103 – 1200 Brussel
Datum: 27 november 2014 van 12u00 tot 14u00