Sticky post

Trein, tram, bus, fiets of voet: mobiliteit vanuit vennootschapsbelasting en compensation & benefits Recent heeft Lieve beslist om haar woon-werkverkeertraject af te leggen gebruik makend van het openbaar vervoer. Helaas is er geen bushalte dichtbij het werk en moet zij nog een eindje fietsen of gaat ze te voet. Hoe ziet haar terugbetaling in de verplaatsingskosten voor haar woon-werkverkeer er nu uit? Het volledige bedrag van de werkgeverstussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (trein, tram,…...

In onze nieuwsbrief van 12 juli 2017 hebben wij u bericht dat een wetsontwerp, houdende de invoering van het Belgisch UBO-register, werd ingediend bij het Belgische parlement. Op 20 juli 2017 heeft het Belgische parlement dit wetsontwerp integraal aangenomen. Er werden geen wijzigingen aangebracht aan het wetsontwerp. De wet zal in werking treden op de 10de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Eén of meerdere Koninklijke Besluiten moeten nog worden gepubliceerd opdat bestuurders de vereiste informatie over de UBO’s…...

In our newsletter of July 12, 2017, we informed you that a draft bill, introducing the Belgian UBO-register, was submitted to Belgian parliament. On July 20, 2017, the draft bill has been adopted in its entirety by the Belgian parliament. No adjustments have been made to the draft bill. The law will enter into force on the 10th day after the publication in the Belgian Official Gazette. One or more Royal Decrees will need to be published before directors will…...

Sticky post

The digitalization of healthcare services is generally applauded, as it leads to increased efficiency, better quality of care, lower administrative costs, and patient empowerment. However, the digitalization of such services is not without risk from a data protection perspective, in particular given the ‘sensitive’ nature and strict legal protection of personal health information. Belgian doctors and hospitals have recently learned the hard way that they are indeed a hacker target. There are, of course, significant benefits to the digitalization of…...

Kernpunten Een doorslaggevende stem binnen het bestuur van uw Stak is in de toekomst wellicht niet meer mogelijk. Een alternatief is een stakende stem. ______________________________________________________ U heeft aandelen in uw familiebedrijf of ander vermogen ondergebracht in een Nederlandse stichting administratiekantoor ("Stak"). Alle zeggenschapsrechten over deze aandelen of dit vermogen worden uitgeoefend door het bestuur van de Stak. Omdat u bij de certificering de zeggenschap wilde behouden bent u zelf bestuurder geworden. Wellicht heeft u daarbij ten opzichte van uw medebestuurders…...

Sticky post

Lieve scoort: een goed bonusplan motiveert en beschermt Lieve trok een jaar geleden op eigen houtje de social media-kaart en dat werpt zijn vruchten af: 20% meer sessies in één jaar tijd. De CEO, Patrick, wil Lieve voor haar social media-plan belonen, maar wenst ook dat Lieve haar creativiteit blijft aanspreken en geen andere oorden opzoekt. En het mag ook geweten zijn, zowel binnen als buiten het bedrijf, dat enthousiasme en inzet gepast wordt beloond. Voor alle medewerkers geldt nu…...

Sticky post

Natalie Reypens and Aldo Engels contributed the Belgium Chapter to Transfer Pricing Global Guide. For the online version of the chapter, click here....

Kernpunten Met een maatschap kan u controle voorbehouden. Delen van een maatschap kan u zonder schenkbelasting schenken. Als u vruchtgebruik voorbehoudt bij een onbelaste schenking, claimt de Vlaamse Belastingdienst ook na 3 jaar erfbelasting. ______________________________________________________ U hebt uw onderneming verkocht, met de opbrengst een effectenportefeuille gekocht en de effectenportefeuille ingebracht in een maatschap. Met de maatschap wil u controle voorbehouden. U wil de delen van de maatschap schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, om naast controle ook inkomsten voor te behouden.…...

In the near future, companies and other legal entities incorporated in Belgium will have to collect and hold information on their Ultimate Beneficial Owners (hereafter “UBO’s”). Directors will be responsible to report the aforesaid information to the Belgian UBO register in a timely manner. Administrative sanctions may apply to Directors failing to comply with this obligation. 1. Recent legislative developments On 20 May 2015, the fourth Anti-Money Laundering Directive was adopted by the European Parliament and the Council (hereafter “Directive”).…...

Sticky post

Caroline Docclo will be speaking about the fairness tax case at the EU Anti-BEPS measures and other EU developments conference organized by the EU Tax Law Group in Rio on 29 August. Click here to see the invitation....