05/12/2014

Grève et délai de préavis

U heeft uw werknemer Jos Delkens, werknemer in Haasrode, opgezegd met
een opzegtermijn van 6 weken ingaand op 1 december 2014. Hij had reeds
aangekondigd op de komende stakingsdagen van 8 en 15 december afwezig te zijn.

De vraag rijst of zijn afwezigheid tijdens deze komende stakingsdagen de opzegtermijn schorst.

–         Als uw werknemer staakt, wordt de opzegtermijn niet geschorst voor deze dagen.

–         Dit is evenmin het geval als hij als werkwillige wordt verhinderd de arbeid aan te vatten wegens bijvoorbeeld een stakingspiket.

–        Had uw werknemer echter – anticiperend op deze stakingsdagen – vakantie geboekt op 8 en 15 december 2014, dan was de situatie anders en zou de opzegtermijn toch geschorst worden voor deze 2 vakantiedagen.

*********

Vous avez licencié votre collaborateur Jos Delkens, travaillant à
Haasrode, avec un délai de préavis de 6 semaines à partir du 1er décembre 2014.
Il vous a déjà fait part de son absence lors des jours de grève des 8 et 15
décembre prochains.

La question se pose donc de savoir si son absence lors des jours de grève prochains suspend le délai de préavis.

–         Lorsqu’une travailleur est en grève, son éventuel délai de préavis n’est pas suspendu.

–         Ce n’est non plus le cas si le travailleur est empêché de travailler, par exemple en raison d’un piquet de grève.

–        Si le travailleur avait anticipé ces deux jours de grève en prenant deux jours de congé les 8 et 15 décembre, le préavis aurait dans ce cas été suspendu pour ces deux jours.