10/03/2016

Newsflash Sociale verkiezingen nr. 9: Leeftijdsvoorwaarde voor verkiesbaarheid en ontslagbescherming/ Élections sociales n° 9: Conditions d’âge d’éligibilité et protection contre le licenciement

sociale verkiezingen

Paniek. Ook Linda, de secretaresse van het bedrijf, die volgende week 65 wordt, wil zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. Zal zij dan tot haar 69 beschermd zijn tegen ontslag?

Om verkiesbaar te zijn, moeten werknemers minimum 18 en jonger dan 65 zijn op de dag van de sociale verkiezingen. Voor de vertegenwoordiging van jonge werknemers geldt dat zij minimum 16 en maximum 24 moeten zijn op de dag van de sociale verkiezingen.

Zelfs indien Linda zich nu ze nog 64 is, kandidaat zou stellen, zal ze op de dag van de sociale verkiezingen 65 zijn. Bijgevolg zal ze niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen en dus niet verkiesbaar zijn. Linda’s kandidatuur zal niet geldig zijn en zij zal dan ook geen ontslagbescherming genieten.

Een andere situatie echter is die van Pierre, die nog maar net 64 is geworden. Kan hij zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen, en zo ja, zou hij dan tot zijn 68 beschermd zijn tegen ontslag?

Aangezien Pierre op de dag van de verkiezingen nog steeds 64 zal zijn, kan hij zich, in tegenstelling tot Linda, wél kandidaat stellen. Dit belet echter niet dat zijn ontslagbescherming in principe volgend jaar zal eindigen wanneer hij 65 wordt. Uitzondering daarop is wanneer uw onderneming de gewoonte heeft om de categorie van werknemers waartoe Pierre behoort, in dienst te houden ook na de leeftijd van 65.

Klik hier om meer artikelen in de Q&A – Sociale verkiezingen serie te lezen.

* * * * *

Panique. Linda, une secrétaire de votre entreprise qui aura 65 ans la semaine prochaine, souhaite aussi se porter candidate aux élections sociales. Bénéficierait-elle alors jusqu’à ses 69 ans d’une protection contre le licenciement ?

Pour être éligible, les travailleurs doivent être âgés de 18 ans minimum et de 65 ans maximum au jour des élections. Pour la représentation des jeunes travailleurs, les limites d’âges sont de 16 ans minimum et de 24 ans maximum au jour des élections.

Même si Linda a encore 64 ans aujourd’hui, si elle se présente comme candidate, elle aura 65 ans accomplis au jour des élections. Elle ne remplirait dès lors plus les conditions d’âge et ne serait pas éligible. La candidature de Linda n’étant pas valable, elle ne bénéficiera pas d’une protection contre le licenciement.

La situation de Pierre qui vient de fêter son 64e anniversaire est toutefois différente. Peut-il se porter candidat aux élections sociales, et si oui, bénéficiera-t-il alors d’une protection contre le licenciement jusqu’à ses 68 ans ?

Puisque Pierre sera âgé de 64 ans au jour des élections sociales, il peut valablement se présenter comme candidat, contrairement à Linda. Sa protection contre le licenciement prendra cependant en principe fin l’année prochaine, quand il atteindra l’âge de 65 ans. La protection pourrait toutefois continuer à s’appliquer s’il est d’usage dans votre entreprise de garder en service après 65 ans les travailleurs appartenant à la catégorie à laquelle Pierre appartient.

Cliquez ici pour lire d’autres articles publiés dans le ‘Q&A – Élections sociales’ series.