05/11/2014

Rémunération en cas de grève ?

Een aantal van uw werknemers doet donderdag mee aan een staking tegen het regeerakkoord van Michel I. Moet u hen loon betalen? En wat met de werkwillige werknemers die zich aanmelden op uw bedrijf maar die omwille van de staking de facto niet kunnen werken? Of de werkwillige werknemers die er gewoonweg niet geraken wegens staking van het openbaar vervoer?

De principes zijn als volgt:

  • Er is  geen loon verschuldigd aan werknemers die staken of deelnemen aan een vakbondsmanifestatie aangezien de overeengekomen arbeid niet wordt gepresteerd.
  • Wie zich aanmeldt op het werk, maar het werk omwille van de staking niet kan aanvatten, heeft in principe ook geen recht op een gewaarborgd dagloon. Wel bestaat er discussie of u als werkgever in dat geval overmacht moet bewijzen om bevrijd te zijn van uw betalingsverplichtingen. Heeft deze werknemer geen recht op loon, dan kan hij onder bepaalde voorwaarden aan de RVA  een uitkering vragen.

De werkwilligen die niet of te laat op het werk komen omwille van een staking van het openbaar vervoer hebben daarentegen wel recht op een gewaarborgd dagloon indien zij kunnen aantonen dat de staking onvoorzienbaar was. Het moet dus gaan om een onaangekondigde staking.

***************************

Certains de vos travailleurs participeront jeudi à une grève en contestation de l’accord de gouvernement Michel I. Devez-vous payer leur salaire ? Qu’en est-il des travailleurs non-grévistes qui se présentent dans l’entreprise mais qui ne peuvent « de facto » pas travailler en raison du mouvement de grève ?  Quid des travailleurs non-grévistes qui ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail en raison des grèves affectant les transports en commun ?

Ces principes se résument comme suit :

  • Le salaire des travailleurs qui se joignent à la grève ou à une manifestation syndicale ne doit pas être payé puisque le travail convenu n’est pas presté.
  • En principe, le travailleur qui se présente sur son lieu de travail mais qui ne peut effectuer le travail convenu en raison de la grève, n’a pas droit à sa rémunération. Il existe cependant une controverse quant à savoir si, pour pouvoir se libérer de toute obligation de payement, l’employeur ne doit pas apporter la preuve d’un cas de « force majeure ».  Si le travailleur n’a pas droit à son salaire, il pourra toutefois, dans certaines conditions, bénéficier d’une indemnité de la part de l’ONEM.

Les travailleurs qui ne peuvent se rendre ou qui arrivent en retard au travail en raison d’une grève affectant les transports en commun ont droit à leur salaire journalier garanti s’ils peuvent démontrer que la grève était imprévisible. Il faut donc que la grève n’ai pas été annoncée.