01/12/2017

Tip 29 voor u en uw onderneming – De proefperiode 2.0

Loyens & Loeff

Kernpunten

  • Het proefbeding wordt terug ingevoerd.
  • De eerste 6 maanden van de tewerkstelling gelden aangepaste opzegtermijnen.
  • De eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst wordt de opzegtermijn gehalveerd in vergelijking met de huidige situatie.

______________________________________________________

Na meerdere pogingen om de door de Wet Eenheidsstatuut afgeschafte proefperiode nieuw leven in te blazen, kondigde het Zomerakkoord van 26 juli 2017 de herinvoering van de proefperiode aan.

Concreet halveert de voorgestelde maatregel de opzegtermijn tijdens de eerste 3 maanden van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of het een bediende of arbeider betreft en ongeacht of het een overeenkomst voor een onbepaalde dan wel voor een bepaalde duur betreft.

Anciënniteit

<1 maand

<2 maanden

<3 maanden

<4 maanden

<5 maanden

<6 maanden

Huidige termijnen (weken)

2

2

2

4

4

4

Toekomst (weken)

1

1

1

3

4

5

Deze maatregel komt tegemoet aan de vraag, voornamelijk vanuit de KMO’s, om de sinds 1 januari 2014 afgeschafte proefperiode opnieuw in te voeren. Hoewel de proeftijd volgens de wetgever zijn bestaansreden had verloren door de korte opzegtermijnen, vormde de afschaffing ervan in concrete gevallen een bijkomende ontslagkost die, zeker voor KMO’s, een struikelblok kon betekenen in het aanwervingsbeleid. In 2015 pleitte dan ook maar liefst 84% van de Belgische KMO’s voor deze herinvoering.

Eerdere voorstellen voorzagen in de bijkomende optie om een proefperiode in te bouwen bij een verandering van functie, waarbij de werkgever en de werknemer eenzijdig konden beslissen om terug te keren naar de oude functie aan de vroegere loon- en arbeidsvoorwaarden. Deze optie werd niet hernomen in het Zomerakkoord.

Er is geen geplande datum van inwerkingtreding. Wij houden u op de hoogte van enige verdere ontwikkelingen.

______________________________________________________

Indien u graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Kris De Schutter via +32 2 700 10 13 of  kris.de.schutter@loyensloeff.com.

Bent u op zoek naar bijkomende tips? Weet dan dat, aan de hand van concrete cases, we regelmatig een nieuwe thematiek voorstellen en pragmatische tips brengen. Ze worden opgesteld als “eyeopener” om u beter te helpen met het identificeren van risico’s, maar ook van opportuniteiten om er snel op in te spelen. Wil u graag de volgende editie van onze ondernemersgids (bundel van 10 tips) ontvangen per email, laat het ons weten via information@loyensloeff.com.