26/02/2016

Newsflash Sociale verkiezingen nr. 8: Kandidaatstelling vertrouwenspersoon

sociale verkiezingen

Hilde, verantwoordelijke voor het keukenteam, is benoemd tot vertrouwenspersoon. Ze stelt zich kandidaat bij het ACV. Wat te doen? Wat als ze haar mandaat als vertrouwenspersoon neerlegt?

Vanaf 2016 mag de vertrouwenspersoon zich niet langer kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen.

Wenst Hilde dit toch te doen, dan moest zij in principe voorafgaandelijk de functie als vertrouwenspersoon hebben neergelegd.

Nu Hilde zich reeds kandidaat heeft gesteld alvorens af te zien van haar functie als vertrouwenspersoon, zou gesteld kunnen worden dat de kandidatuur ongeldig is en dat ze als onbestaande beschouwd moet worden: het zou toch hoogst onlogisch zijn om haar mandaat als vertrouwenspersoon neer te leggen om alsnog op de verkiezingslijst te kunnen verschijnen?

Klik hier om meer artikelen in de Q&A – Sociale verkiezingen serie te lezen.