10/12/2014

Gebruiksvoorwaarden

Employment Loyens & Loeff

De FOD WASO heeft richtlijnen opgesteld wat het gevolg is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bij stroomonderbrekingen:

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=42467

In kort:

1      Indien de werkonderbreking een verstoring van het openbaar vervoer veroorzaakt die de werknemer verhindert om tijdig het werk aan te vatten, zal deze enkel recht hebben op zijn normaal loon voor de niet-gepresteerde uren indien de stroomonderbreking voor hem onvoorzienbaar was, dus niet aangekondigd. In de praktijk zal dit enkel spelen bij ploegenwerk, nu de stroomonderbreking steeds ‘s avonds wordt ingepland.

2      Indien de stroomonderbreking onvoorzienbaar is voor u als werkgever en u verhindert werk te verschaffen aan de werknemers, zonder dat enige redelijke maatregel hieraan kan verhelpen, dan zal de onderbreking beschouwd worden als een geval van overmacht. Het loon van de werknemers voor de niet-gepresteerde uren moet niet betaald worden (de RVA kan echter wel tussenkomen). De goede lezer zal vaststellen dat de FOD WASO spreekt over redelijke maatregelen, zodat het begrip overmacht (de absolute onmogelijkheid buiten de wil van de werkgever om) eerder ruim wordt ingevuld.

3      Wanneer de onderbreking niet beschouwd kan worden als een geval van overmacht (de onderbreking was voorzienbaar of het was mogelijk om redelijke maatregelen te nemen), dan zal de werkgever die geen werk verschaft, toch het normale loon verschuldigd zijn aan de werknemers voor de niet-gepresteerde uren. De werkgever die zich in de vierde afschakelzone bevindt, zal zich op de vierde dag van de stroomonderbreking mogelijk toch nog kunnen verschuilen achter overmacht wanneer de overheid niet communiceert over de verwachte duur van de stroomonderbreking. Is het wel van bij de start duidelijk, ligt dit wat moeilijker.

Voor aangekondigde onderbrekingen raadt de FOD WASO terecht aan om waar mogelijk de toepasselijke uurroosters tijdelijk aan te passen om de gevolgen van de onderbreking te “omzeilen”.