24/09/2015

Employment law Summer festival series N°8 – Werknemer of zelfstandige? Criteria en risico’s

Naar aanleiding van de Waalse Feesten (« Fêtes de Wallonie ») doet Wal-Event, de vennootschap die instaat voor de organisatie van de festiviteiten in Namen, een beroep op de expertise van Jean-Luc om als persverantwoordelijke de communicatiecampagne rond het event te leiden. Mag Jean-Luc zijn diensten leveren als zelfstandige? Loopt hij daarbij een sociaal- en fiscaalrechtelijk risico?

De kwalificatie van de arbeidsrelatie (als werknemer of zelfstandige) hangt af van de concrete uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsovereenkomst op basis van algemene criteria die wettelijk zijn vastgelegd en beoordeeld worden door de rechter :

• De kwalificatie die door de partijen wordt gegeven aan de overeenkomst,
• De mogelijkheid om onderworpen te zijn aan hiërarchisch gezag,
• De vrijheid om de inhoud van het werk te organiseren en
• De vrijheid om de arbeidstijd te regelen. De arbeidsrelatie zal pas geherkwalificeerd kunnen worden door een rechter indien de concrete uitvoering van de arbeidsrelatie onverenigbaar is met deze criteria.

Jean-Luc zou zijn opdracht kunnen uitvoeren in het kader van een zelfstandige samenwerking als hij in de feiten daadwerkelijk de vrijheid heeft om zijn werk te organiseren zonder dat Wal-Event daarbij hiërarchisch gezag kan uitoefenen op hem. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als Jean-Luc niet volgens een vast werkrooster moet werken en als hij zelf alleen bepaalt hoe hij zijn werk en zijn functie als communicatieverantwoordelijke uitvoert. Als hij daarentegen strikte werkroosters moet naleven, de instructies van een hiërarchische overste moet volgen of hij algemeen gesteld geen enkele autonomie heeft in het regelen van zijn werk, zou de arbeidsrelatie eventueel geherkwalificeerd kunnen worden door een rechter.

In geval van herkwalificatie zal de administratie werkgeversbijdragen (+-35%) en werknemersbijdragen (13,07%) kunnen vorderen van Wal-Event. Het is belangrijk erop te wijzen dat het bestaan van een managementvennootschap op zich niet voldoende is om noodzakelijkerwijze de zelfstandige samenwerking tussen de partijen te bewijzen. Bijgevolg kan dezelfde factuele analyse van de zelfstandigheid van de medewerker toegepast worden indien deze zijn diensten levert via een managementvennootschap.