22/07/2015

Employment law: Summer festival series N°4 – Hoe studenten in te schakelen tijdens de Gentse Feesten?

U beslist om met uw bedrijf als marketingstunt tijdens de Gentse feesten een gin bar op te zetten. Zoals u weet, vliegt dit populaire drankje zo over de toonbank. U besluit dan ook om enkele studenten in te schakelen voor het bedienen van de dorstige Gentenaar.

  • Hoe kan u een studentenovereenkomst sluiten en wat zijn de voorwaarden?
  • Kan u de studentenovereenkomst met Jenny, één van uw studenten, al beëindigen op de eerste dag aangezien zij zelf te veel van de gin heeft geproefd?

Als u een arbeidsovereenkomst wil sluiten met een student, moet dit steeds schriftelijk gebeuren uiterlijk op het tijdstip waarop hij/zij in dienst treedt. De studentenovereenkomst moet een aantal verplichte bepalingen vermelden, waaronder de begin- en einddatum van de overeenkomst. Partijen kunnen dus kiezen om een student enkel in te schakelen voor de duur van het festival of voor één maand of zelfs voor één dag.

Bovendien bent u verplicht een kopie van het arbeidsreglement te overhandigen aan de student en binnen de 7 dagen volgend op het begin van de overeenkomst, een afschrift van de overeenkomst en een afschrift van het bewijs van ontvangst van het arbeidsreglement, aan de sociale inspectiedienst te overhandigen.

Indien een van deze voorwaarden niet vervuld is, kan de student op elk moment de overeenkomst verbreken, zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.

Indien de studentenovereenkomst niet schriftelijk is vastgelegd of indien dit geschrift niet het begin en het einde van de overeenkomst alsook het werkrooster vermeldt, zal u als werkgever in principe de regels inzake arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur moeten toepassen, waardoor u met name in het geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst de gewone opzeggingstermijnen zal dienen na te leven.

Dit kan ook op RSZ-vlak gevolgen hebben: gedurende de eerste 50 dagen tewerkstelling van een student geniet zowel u als werkgever als de student van verminderde sociale zekerheidsbijdragen. U betaalt alleen een solidariteitsbijdrage op het brutoloon gelijk aan 5,42%. Let wel op dat u steeds nagaat hoeveel dagen de student nog over heeft want na deze 50 dagen wordt u onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Maar wat als het misloopt? Het gebruik van alcohol of drugs zou een dringende reden kunnen vormen die elke samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. In dat geval  moet u geen opzegtermijn of –vergoeding respecteren, maar het ontslag wel motiveren conform art. 35 van de arbeidsovereenkomstenwet.

In alle andere gevallen, kan u als werkgever tijdens de eerste drie dagen van tewerkstelling de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. Indien u de overeenkomst wilt beëindigen na deze ‘proefperiode’ zal u gedurende de 1e maand tewerkstelling een opzegtermijn van 3 dagen in acht moet nemen.