30/06/2015

Employment law: Summer festival series N°1

Tijdens een optreden in Zweden tuimelde Dave Grohl van de Foo Fighters in al zijn enthousiasme van het podium en brak hierbij zijn been.

Indien Dave een werknemer zou zijn in dienst van de band, zou dit ongeval dan kunnen worden beschouwd als een arbeidsongeval? Hoe wordt de tussenkomst voor de medische zorgen van zijn beenbreuk in zulk geval geregeld? En wat met het feit dat hij nu enkele weken niet kan optreden? Wat zijn – in het algemeen – de verplichtingen voor u als werkgever ?

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt. Een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk) valt hier in principe ook onder.

Indien uw werknemer kan aantonen dat hij tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst (tijdens het optreden) door een plotselinge gebeurtenis (een val) een letsel (een beenbreuk) heeft opgelopen, wordt wettelijk vermoed dat een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Uw arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt dan in principe alle kosten.

Wat moet u moet als werkgever concreet doen?

  • Ieder ongeval dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de arbeidsongevallenwet binnen de acht (kalender)dagen na het ongeval aangeven bij uw arbeidsongevallenverzekeraar.
  • Indien het ongeval een arbeidsongeschiktheid van minstens 4 dagen heeft veroorzaakt, moet ook een arbeidsongevallensteekkaart worden opgesteld.
  • Bij een ernstig arbeidsongeval moet er een omstandig verslag worden opgemaakt dat binnen de 10 dagen moet worden overgemaakt aan de sociale inspectie. Een zeer ernstig arbeidsongeval moet onmiddellijk worden gemeld aan de sociale inspectie.
  • Bij een gewelddadig of verdacht overlijden op het werk moeten de politiediensten worden verwittigd.
  • Het arbeidsongeval moet besproken worden op de eerstvolgende meeting van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Indien uw werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is ingevolge het arbeidsongeval, zal u als werkgever gedurende de eerste 30 dagen een gewaarborgd loon moeten uitbetalen. U wordt vervolgens gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer, uw werknemer. U kan het betaalde gewaarborgd loon terugvorderen van uw verzekeraar.