13/05/2016

Newsflash Sociale verkiezingen nr. 15: Stembiljetten niet in afgetekende omslag

sociale verkiezingen

In Aarlen zijn bij de stemming per brief, de stembiljetten niet in afgetekende omslag gestoken. Quid?

Indien de stemming per brief geschiedt, wordt het gevouwen en afgestempelde stembiljet in een eerste omslag gestoken, die opengelaten wordt en geen enkel opschrift draagt.

Een tweede omslag, eveneens open doch gefrankeerd, wordt bij de zending gevoegd en draagt het volgende opschrift:

” Aan de voorzitter van het stembureau voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (of van het comité voor preventie en bescherming op het werk) van ………. (naam van de onderneming), ………….. straat, te ………………………… “.

Op deze omslag staan eveneens de aanwijzing van het stembureau “bedienden”, “arbeiders”, “kaderleden” of “jeugdige werknemers” en bovendien de vermelding “afzender”, de naam van de kiezer en de vermelding van het verplicht karakter van het plaatsen van een handtekening van de kiezer.

Dit alles wordt aan de kiezer onder een derde gesloten omslag geadresseerd.

Worden de stembiljetten teruggezonden in een omslag waarop de handtekening van de kiezer ontbreekt, dan wordt dit stembiljet als ongeldig beschouwd. Deze stemmen zullen dus niet meegeteld worden.

Klik hier om meer artikelen in de Q&A – Sociale verkiezingen serie te lezen.