01/02/2018

Tip 36 voor u en uw onderneming – “Nothing compares to you”

Bike

Kernpunten

  • Breek bij het vergelijken (de producten/diensten van) je concurrent niet af.
  • Doe de vergelijking volgens de regels van de kunst.
  • Wees transparant over de resultaten en methode, zeker bij complexe vergelijkingen.

______________________________________________________

Trapmasjien wil met een opvallende reclamecampagne de verkoop van haar fietsen een boost geven. In haar campagne wil ze haar fietsen vergelijken met fietsen van concurrenten en met andere vervoersmiddelen.

Vergelijkende reclame is een krachtig reclamemiddel maar slechts toegelaten indien deze aan tal van voorwaarden voldoet. Zo onder meer:

  • Mag de reclame niet misleiden.
  • Moet de reclame goederen / diensten vergelijken die in dezelfde behoeften voorzien (bijvoorbeeld een auto) of voor hetzelfde doel zijn bestemd.
  • Moet de reclame op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken vergelijken. Trapmasjien kan dus naast de prijs ook bijvoorbeeld de duurzaamheid, het comfort, de bijkomende accessoires, de garantie, etc. vergelijken voor zover deze objectief te vergelijken en controleerbaar zijn.
  • Mag de reclame (de goederen / diensten van) de concurrent niet zwartmaken. Als Trapmasjien bijvoorbeeld het veiliger remsysteem van haar fietsen wil benadrukken zal ze erop moeten toezien dat ze in haar reclamespot niet de indruk wekt dat het gebruik van de remmen van de fiets van een concurrent tot ongevallen leidt.

Is een rapport met de resultaten van de vergelijkende tests noodzakelijk? Het is aan te raden hierover te beschikken, zeker wanneer het risico reëel is dat de vergelijking zal worden betwist. Als de vergelijkende reclame van Trapmasjien complex (bv. de duurzaamheid van haar fietsen betreft) en dus niet eenvoudig controleerbaar is, is het beschikken over en zelfs het meedelen van zulke rapporten met de vergelijkingsbestanddelen noodzakelijk.

Loyens & Loeff zorgt ervoor dat uw marketingcampagne niet tot onaangename verrassingen leidt.

______________________________________________________

Indien u graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Filip Pauwels via +32 2 700 10 28 of filip.pauwels@loyensloeff.com.

Bent u op zoek naar bijkomende tips? Weet dan dat, aan de hand van concrete cases, we regelmatig een nieuwe thematiek voorstellen en pragmatische tips brengen. Ze worden opgesteld als “eyeopener” om u beter te helpen met het identificeren van risico’s, maar ook van opportuniteiten om er snel op in te spelen. Wil u graag de volgende editie van onze ondernemersgids (bundel van 10 tips) ontvangen per email, laat het ons weten via information@loyensloeff.com.