07/12/2017

Tip 30 voor u en uw onderneming – De besloten vennootschap (BV): de hoeksteen van het hervormde vennootschapsrecht

Loyens & Loeff Belgium

Kernpunten

  • De hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht wordt momenteel behandeld in het Federaal Parlement.
  • Het gemoderniseerde vennootschapsrecht heeft als voornaamste doelstelling om België aantrekkelijker te maken voor (buitenlandse) investeerders.
  • De aanname van het vernieuwde wetboek van vennootschappen en verenigingen is gepland voor eind 2017 / begin 2018.

______________________________________________________

De Belgische wetgever buigt zich momenteel over de hervorming van het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht. De doelstelling is om het vennootschapsrecht overzichtelijker, flexibeler en aantrekkelijker te maken voor (buitenlandse) investeerders. De BVBA – die wordt herdoopt tot BV – wordt daarbij vooruitgeschoven als dé vennootschapsvorm bij uitstek.

De voornaamste krachtlijnen van de hervorming van de BV(BA) zijn:

  • De afschaffing van het kapitaalbegrip: Ter vervanging van het kapitaalbegrip zal voortaan worden vereist dat de BV beschikt over een ‘toereikend aanvangsvermogen’. Dit toereikend aanvangsvermogen moet worden geïllustreerd op basis van een financieel plan dat adequate garanties bevat ter bescherming van schuldeisers.
  • De vrije uitgifte van effecten: Naar analogie met de NV zal de BV voortaan vrij zijn om naast aandelen ook (converteerbare) obligaties, inschrijvingsrechten en winstbewijzen uit te geven.
  • De mogelijkheid tot vrije regeling van aandelenoverdrachten: Het besloten karakter van de BV zal principieel behouden blijven, maar de vrije aandelenoverdracht zal voortaan in de statuten kunnen worden voorzien.
  • De flexibilisering van het bestuursorgaan: Het aantal bestuursmandaten en de modaliteiten voor de beëindiging ervan zullen voortaan in de statuten kunnen worden gepreciseerd.

De aanname van de nieuwe wetgeving is gepland voor eind 2017/begin 2018. Hoewel het nieuwe wetboek niet direct in werking zal treden en de nodige overgangsmaatregelen worden voorzien, zal elke vennootschap tijdig haar statuten en interne structuur hierop moeten afstemmen.

Voor meer informatie of advies naar aanleiding van deze geplande wijzigingen kan u steeds terecht bij Loyens & Loeff.

______________________________________________________

Indien u graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Robrecht Coppens via +32 2 700 10 27 of robrecht.coppens@loyensloeff.com.

Bent u op zoek naar bijkomende tips? Weet dan dat, aan de hand van concrete cases, we regelmatig een nieuwe thematiek voorstellen en pragmatische tips brengen. Ze worden opgesteld als “eyeopener” om u beter te helpen met het identificeren van risico’s, maar ook van opportuniteiten om er snel op in te spelen. Wil u graag de volgende editie van onze ondernemersgids (bundel van 10 tips) ontvangen per email, laat het ons weten via information@loyensloeff.com.