09/08/2017

Belgium Employment & Benefits: Een zomer lang vragen over remuneratie – Case 5

Lieve gaat naar Nederland: eenvoudig implementeren van salary split

Lieve moet regelmatig voor haar bedrijf naar Nederland. Waar moet ze op letten? Is Lieve minder dan 183 dagen in een periode van 12 maanden fysiek actief in Nederland, dan blijft België (als woonstaat) heffingsbevoegd over het totale inkomen. Dat loopt anders van zodra die 183 dagen grens is overschreden. In dat geval is Lieve in Nederland belastbaar op het deel van het inkomen dat betrekking heeft op de in Nederland gepresteerde dagen en blijft zij in België (effectief) belastbaar op het andere deel van het inkomen.

Nederland is eveneens heffingsbevoegd indien er aldaar een werkgever is die het loon met betrekking tot de in Nederland gepresteerde dagen economisch ten laste neemt. Die werkgever kan formeel (d.i. aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst) of materieel (d.i. in de feiten) zijn.

Tot slot blijft Nederland heffingsbevoegd indien Lieve in Nederland actief is voor een aldaar gevestigde vaste inrichting van haar Belgische werkgever. In deze laatste twee situaties is Lieve onmiddellijk in Nederland belastbaar. Rode draad in het verhaal blijft evenwel voor alle drie de situaties dat Lieve ook fysiek aanwezig moet zijn in Nederland. De Belgische fiscus kijkt hier namelijk strikt op toe. Maar het kan nog eenvoudiger. Nederland blijft deels heffingsbevoegd indien er enkel een Nederlandse werkgever is. In dat geval blijft België (als woonstaat) immers enkel heffingsbevoegd over het inkomen met betrekking tot de niet-Nederlanddagen.

Nieuwsgierig naar Case 4? Bekijk het dan hier!

Download een kopie van de brochure ‘6 vragen over remuneratie‘ of bekijk ze hier: