30/08/2017

Belgium Employment & Benefits: Een zomer lang vragen over remuneratie – Case 6

Alternatief einde voor Lieve

Lieve nadert de pensioenleeftijd en voelt dat ze het binnenkort wat rustiger aan wil doen. Ze is net grootmoeder geworden en wil er graag zijn voor haar uitbreidend gezinnetje.

Wat zijn haar mogelijkheden in dit opzicht?

Zij kan eventueel in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan haar prestaties met 1/5 of 1/2 verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaat indien ze aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Een ander alternatief zou kunnen bestaan in een conventionele regeling met haar werkgever. Indien beide partijen akkoord gaan, zouden zij kunnen stappen in een deeltijdse arbeidsregeling met eventuele schorsing van prestaties. De modaliteiten van deze regeling (schorsingspremie, arbeidstijd) zijn vrij te regelen en aan geen vormvoorwaarden onderworpen.

Zo kan Lieve op een aangename manier afscheid nemen van haar carrière en tijd maken voor andere belangrijke zaken.

Nieuwsgierig naar Case 5? Bekijk het dan hier!

Download een kopie van de brochure ‘6 vragen over remuneratie’ of bekijk ze hier: