Sticky post
Sticky post

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels....

Sticky post

In deze tijden van onzekerheden in de economie en van veranderingen in de wetgeving, is blootstelling aan risico’s onvermijdelijk. Het is de manier waarop u risico’s beheert, die maakt of uw bedrijf succesvol is of niet. Een proactieve en dynamische aanpak van risico’s is dus nodig. Loyens & Loeff ondersteunt…...

Sticky post

De regering heeft een wetsontwerp ingediend in de Kamer om Nederlandse A.O.W.-uitkeringen van Belgische rijksinwoners altijd te kunnen belasten als pensioen. De regering wil alle A.OW.-uitkeringen van Belgische rijksinwoners kunnen belasten als pensioen. Het huidig Wetboek Inkomstenbelastingen laat dat niet toe. In een in de Kamer ingediend wetsontwerp worden alle…...

Sticky post

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels....

Sticky post

Kernpunten De hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht wordt momenteel behandeld in het Federaal Parlement. Het gemoderniseerde vennootschapsrecht heeft als voornaamste doelstelling om België aantrekkelijker te maken voor (buitenlandse) investeerders. De aanname van het vernieuwde wetboek van vennootschappen en verenigingen is gepland voor eind 2017 / begin 2018. ______________________________________________________ De Belgische…...

Sticky post

Belgian authorities have recently adopted guidelines on the use of the term ‘artisanal’ and its derivatives in the names of products. The guidelines apply to all food and non-food products marketed in Belgium unless other rules apply. Food business operators which are not established in Belgium but operate on the…...