Sticky post

Marga Caproni (Counsel) and Stéphanie De Smedt (Sr Associate), both team leaders of the Loyens & Loeff Benelux-wide Privacy & Data Protection Team in Belgium, have published the practical guide ‘Privacy within companies’ with Kluwer.   With the entry into force of the General Data Processing Regulation or GDPR, privacy and data protection can no longer be ignored from the day-to-day activities of both large and small companies in any…...

Sticky post

De regering heeft een wetsontwerp ingediend in de Kamer om Nederlandse A.O.W.-uitkeringen van Belgische rijksinwoners altijd te kunnen belasten als pensioen. De regering wil alle A.OW.-uitkeringen van Belgische rijksinwoners kunnen belasten als pensioen. Het huidig Wetboek Inkomstenbelastingen laat dat niet toe. In een in de Kamer ingediend wetsontwerp worden alle inkomsten toegekend in het kader van een wettelijke sociale beschermingsmaatregel, belastbaar gesteld als pensioen. De regering wil zo de (cassatie)rechtspraak…...

Sticky post

This article is only available in Dutch....

Sticky post

Belgian authorities have recently adopted guidelines on the use of the term ‘artisanal’ and its derivatives in the names of products. The guidelines apply to all food and non-food products marketed in Belgium unless other rules apply. Food business operators which are not established in Belgium but operate on the Belgian market are also required by Belgian authorities to adhere to the guidelines. When a product can be called ‘artisanal’?…...

Sticky post

On 21 November 2017, the European Commission has published the Commission Notice on the application of the principle of quantitative ingredients declaration (QUID) which provides further guidance on the obligation to indicate the quantity of ingredients required by Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers. The Notice replaces and complements the guidelines on QUID adopted in 1998 under Directive 79/112/EEC. Obligation to indicate QUID According to the…...

Sticky post

Reform of the Belgian Privacy Commission The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 creates a new privacy regime immediately applicable across the EU as from 25 May 2018. Under the GDPR, national supervisory authorities will have a strengthened role and increased enforcement powers. In order to meet GDPR requirements, the Belgian legislator has adopted a law reforming the current Belgian Privacy Commission. The law was submitted in the Chamber of…...

Sticky post

This article is only available in Dutch....

Sticky post

Royal VAT Decree n° 57 has been replaced by a new Royal VAT Decree n° 57 aiming to simplify the VAT treatment of B2B freight (and related) services in cases where the transport takes place (partially) outside the EU or where the customer is not established in the EU. It entered into force on 23 November 2017. Under the old Royal VAT Decree n° 57 freight (and related) services that…...

Sticky post

The long-awaited modifications of the BE-REIT legislation have been published. These modifications, but also the announced tax reform, encourage investments in infrastructure but also facilitate the investments in joint venture by BE-REIT. They are described below. Extension of the authorised activities to infrastructure Investments in joint venture and in institutional BE-REIT facilitated New Social BE-REIT Infrastructure and the tax reform Extension of the authorised activities to infrastructure The list of…...

Sticky post

As of 27 October 2022, a new framework of rules will apply to total diet replacement products, both in terms of compositional and labelling requirements. In addition, total diet replacement products will have to be notified in each Member State where the product is being marketed. Those new rules are laid down in the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1798 on total diet replacement for weight control, published on 7 October…...

Sticky post

As part of its Digital Single Market strategy, the European Commission published on 13 September 2017 a proposal for a Regulation “on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union”. Why a Regulation governing “non-personal” data? To make sure that it is safe for businesses to store data anywhere in the EU; To eliminate barriers to trade and to enable a ‘EU data community’; To…...

Sticky post

We would like to inform you about the details of the tax reform based on the draft bill submitted to the Council of State for comments. Click here to read our newsflash. Interested by this topic? Do not forget to subscribe to our dedicated seminar of 23 November 2017, where the corporate law reform shall also be discussed ! We will keep you informed of any further developments. Please contact…...

Sticky post

Heeft u in 2016 een investering in een startende micro-onderneming gedaan via een financieringsvehikel en claimden u of uw boekhouder slechts een belastingvermindering van 30% in de aangifte personenbelasting, zal u alsnog aanspraak kunnen maken op de resterende 15% en uw belasting over 2016 bijkomend kunnen verminderen. Daartoe zal u een bezwaarschrift of een verzoek tot ambtshalve ontheffing te tot bijkomende belastingvermindering moeten richten aan de bevoegde belastingdienst. Wij doen…...

Sticky post

This article is only available in Dutch....

Sticky post

This article is only available in Dutch....

Sticky post

This article is only available in Dutch....

Sticky post

This article is only available in Dutch....

Sticky post

This article is only available in Dutch....

Sticky post

This article is only available in Dutch.  ...

Sticky post

With the act of 31 July 2017, Belgium has introduced the first whistleblowing scheme in the private sector, in execution of the Market Abuse Regulation of 2014. The provisions of the Act have entered into force on 1 September 2017. A Royal Decree of 24 September 2017 approves the procedural rules designed by the FSMA to receive whistleblowing reports. These rules will be applied as from 28 September 2017. Which…...

Sticky post

Dear Reader, We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in the real estate sector. In this issue, you will read about what expected changes in international tax arena and Belgian tax law shall mean to your business: Belgian corporate tax reform Anti-Tax Avoidance Directive Option to subject leases to VAT Infrastructure Transfer taxes in the Walloon Region Click here to download the…...

Sticky post

On 21 September three rulings have been issued by the ECJ which will have a significant impact on the costs structure of businesses in the financial sector. The ECJ explicitly ruled that the CSGs scheme cannot be applied in the banking and insurance sector, in which businesses often rely on the CSGs scheme to mitigate VAT leakage. The CSGs scheme now seems to be blocked for such businesses, which will…...

Kernpunten Bij het betekenen van een opzegtermijn moet u een aantal formaliteiten vervullen. Bij het betekenen van ontslag met onmiddellijke ingang en betaling van een opzegvergoeding, bent u als werkgever vrij over het "hoe" en het "wanneer". Vergeet geen afstand te doen van het niet-concurrentiebeding. ______________________________________________________ Sofie heeft aan een klant een interne nota bezorgd met alle prijzen van uw producten. U besluit om afscheid van haar te nemen, maar…...

Sticky post

Kernpunten Uiteindelijke begunstigden van vennootschappen moeten worden geïdentificeerd. Informatie over uiteindelijke begunstigden wordt geregistreerd in het UBO-register. Koninklijk besluit moet de voorwaarden nog vastleggen. ______________________________________________________ U heeft de aandelen van uw familiebedrijf met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken aan uw kinderen, Liese en Roeland. De delen van de burgerlijke maatschap, waarin u uw spaarpot heeft ondergebracht, heeft u reeds voor 50% geschonken aan uw 2 kleinkinderen. U heeft vernomen dat de…...

Kernpunten Het begrip "dagelijks bestuur" is in de praktijk vaak het onderwerp van discussie. Met een duidelijke bevoegdheidsmatrix kunnen interpretatieproblemen vermeden worden. De nakende modernisering van het Wetboek van vennootschappen zou voor meer duidelijkheid moeten zorgen. ______________________________________________________ Autoparts NV kent een steile groei. Peter (gedelegeerd bestuurder) heeft nu zijn zinnen gezet op een pand om daarin een bijkomende vestiging te openen. Peter heeft een princiepsakkoord met de eigenaar, die aandringt…...

Kernpunten Voorzie duidelijke modaliteiten inzake de uitoefening van opties. De gerealiseerde meerwaarde is in de regel onbelast. Voorzie een call optie om te voorkomen dat aandelen bij derden terechtkomen. ______________________________________________________ Na aanvaarding van de aangeboden aandelenopties is de volgende stap te weten hoe en wanneer de opties uitgeoefend kunnen worden. Het is daarbij raadzaam om bepaalde modaliteiten te voorzien. Zo kan u de uitoefenperiodes vastleggen in het plan. Dat verkleint…...

Kernpunten Innovatieaftrek van toepassing sinds 1 juli 2016. Ruimer toepassingsgebied dan de vroegere aftrek voor octrooi-inkomsten. Daarom zeker te bekijken door iedere onderneming die intellectuele eigendomsrechten bezit. ______________________________________________________ Uw bedrijf heeft nooit toepassing gemaakt van de aftrek voor octrooi-inkomsten bij gebrek aan kwalificerende patenten. Uw bedrijf is echter wel eigenaar van andere intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten en software. Biedt de nieuwe innovatieaftrek mogelijkheden tot fiscale optimalisatie? Onder druk van de…...

Kernpunten Hou reeds bij het design van uw website/app rekening met uw informatieverplichtingen. Informeer de consument voldoende over o.m. het herroepingsrecht. Vermijd zo een niet-afdwingbare overeenkomst of een verlengde herroepingstermijn. ______________________________________________________ NV Trapmasjien wil haar verkoop van fietsen extra stimuleren via e-commerce. Wanneer Trapmasjien via haar website of app haar fietsen verkoopt aan een consument dient zij de consument, vooraleer deze gebonden is, voldoende te informeren. De informatie die de…...

The introduction of an annual tax of 0,15% on securities accounts, the taxation of reimbursements of share capital and the extension of the Cayman tax are some of the compensatory measures for the announced decrease of the corporate income tax to 25%, likely with effect as from 1 January 2018. On 26 July 2017, the Belgian government agreed on a far-reaching Belgian tax reform aimed at stimulating economic growth &…...

In our newsletter of July 12, 2017, we informed you that a draft bill, introducing the Belgian UBO-register, was submitted to Belgian parliament. On July 20, 2017, the draft bill has been adopted in its entirety by the Belgian parliament. No adjustments have been made to the draft bill. The law will enter into force on the 10th day after the publication in the Belgian Official Gazette. One or more…...

Sticky post

The digitalization of healthcare services is generally applauded, as it leads to increased efficiency, better quality of care, lower administrative costs, and patient empowerment. However, the digitalization of such services is not without risk from a data protection perspective, in particular given the ‘sensitive’ nature and strict legal protection of personal health information. Belgian doctors and hospitals have recently learned the hard way that they are indeed a hacker target.…...

Kernpunten Een doorslaggevende stem binnen het bestuur van uw Stak is in de toekomst wellicht niet meer mogelijk. Een alternatief is een stakende stem. ______________________________________________________ U heeft aandelen in uw familiebedrijf of ander vermogen ondergebracht in een Nederlandse stichting administratiekantoor ("Stak"). Alle zeggenschapsrechten over deze aandelen of dit vermogen worden uitgeoefend door het bestuur van de Stak. Omdat u bij de certificering de zeggenschap wilde behouden bent u zelf bestuurder…...

Sticky post

Natalie Reypens and Aldo Engels contributed the Belgium Chapter to Transfer Pricing Global Guide. For the online version of the chapter, click here....

Kernpunten Met een maatschap kan u controle voorbehouden. Delen van een maatschap kan u zonder schenkbelasting schenken. Als u vruchtgebruik voorbehoudt bij een onbelaste schenking, claimt de Vlaamse Belastingdienst ook na 3 jaar erfbelasting. ______________________________________________________ U hebt uw onderneming verkocht, met de opbrengst een effectenportefeuille gekocht en de effectenportefeuille ingebracht in een maatschap. Met de maatschap wil u controle voorbehouden. U wil de delen van de maatschap schenken met voorbehoud…...

Kernpunten Een individuele pensioentoezegging beloont uw bedrijfsleiders door hun levensstandaard na pensionering op peil te houden. De opbouw en uitbetaling zijn fiscaal zeer gunstig. De pensioenopbouw kan ook betrekking hebben op jaren die reeds gepresteerd warden. ______________________________________________________ In de vorige editie van onze KMO-brochure lichtten wij de voordelen toe van een individuele pensioentoezegging ("IPT") voor werknemers. Maar ook uw zaakvoerster Patricia kan op deze manier verloond worden. Een IPT kan…...

Sticky post

The European Commission is willing to introduce Mandatory Disclosure Rules (MDR) for intermediaries designing and promoting potentially aggressive cross-border tax planning arrangements. Who will have to notify these arrangements? What about tax intermediaries whose advice are legally privileged? Which arrangements fall within the scope of this proposal? Will this new set of rules have an impact in Belgium? Context On 21 June 2017, the European Commission submitted a proposal for…...

Sticky post

On 14 June 2017, the European Court of Justice gave a very strict interpretation of the rules laying down the conditions for the use of designations reserved to milk and milk products (‘milk’, ‘yoghurt’, ‘cream’, ‘cheese’, …). The Court indeed decided that it is in all circumstances prohibited to use dairy names in association with plant-based products, unless those names are included - in the same language - in a…...

Sticky post

We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in the real estate sector. In this issue, we address the following topics: Real Estate Investment and Taxation -   Planned major reform of Belgian company law -   Capital gain due to a review of the sector plan – Walloon Region -   VAT regime of real estate (asset/property) management services Real Estate Management -    Repurchase right under economic…...

Sticky post

Koen Panis was a speaker on the study day of the University Leuven regarding the introduction of the new act on movable security. Interesting speakers and good crowd! The written contribution by Koen Panis and Robbert Jacobs on the interaction between the Financial Collateral Act and the new regime on pledges can be found in the book published in relation to the study day....

Sticky post

Last weekend’s cyber-attack has caused significant technical and operational problems worldwide. And while the main issue in these cases is of course IT-security, such attack also gives rise to important legal / data protection issues that should not be neglected. What is everyone talking about? Over the past weekend, IT-systems around the world were hit by a highly-effective ransomware-attack labelled “WannaCry”, disabling entire computer systems and databases and in some…...

Sticky post

1  History of the tax shelter for equity investments in starting companies Since mid-2015, Belgian legislation provides for a very interesting tax incentive for Belgian-resident private individuals who invest in the capital of a Belgian or EEA startup that is less than four years old. The first move was the tax shelter law of 10 August 2015, providing the framework and the many conditions for the personal income tax reduction of…...

Sticky post

Click here to read the Real Estate Quarterly - Q1 2017  or view the document below....

Sticky post

On May 20, 2015, the fourth Anti-Money Laundering Directive was adopted by the European Parliament and the Council. In execution of this European measure, the Belgian government has adopted a preliminary bill on March 31, 2017. This preliminary bill introduces a UBO register in which the ultimate beneficiaries of companies and other legal entities need to be identified. 1.           Principles of the Directive 1.1.       UBO register Pursuant to the fourth…...

Sticky post

Loyens & Loeff’s Real Estate Team is glad to provide you with this first edition of the booklet “Leases in Belgium”. Leases represent the future return on an investment. A good knowledge of the multiple nuances of Belgian tenancy law and of the impact that other disciplines, ranging from administrative to tax law, might have on leases, will allow investors to avoid unexpected costs and therefore will lead to optimisation…...

Sticky post

On 15 March 2017, the European Parliament adopted a codified legislation on official controls, which tightens rules on financial penalties, establishes more and better inspections, and creates a legal framework for the data processed during controls. The new Regulation comes as a response to the horsemeat scandal which hit several EU Member States in 2013 when food labelled as containing beef turned out to contain horsemeat instead. It does not…...

Sticky post

Als ondernemer binnen een KMO staat u elke dag voor de meest uiteenlopende kansen en uitdagingen: optimalisatie arbeidsverloning, complexe contractbepalingen, veranderende vennootschapsbelasting, mogelijke overnames… De dagelijkse realiteit van de bedrijfsvoering zit vol vragen waar u niet altijd een antwoord op weet. Loyens & Loeff ondersteunt u en uw onderneming op fiscaal en juridisch vlak, met een geïntegreerde aanpak; alles onder één dak. Om u wegwijs te maken, hebben wij een…...

Sticky post

In our newsletter of January 24, 2017, we informed you of the extension of the Belgian tax on stock exchange transactions (hereafter “TSET”). As from January 1, 2017, certain stock exchange transactions, entered into or carried out by intermediaries established outside Belgium, are also targeted by the Belgian TSET. Meanwhile, the tax return of the TSET has been published and the term for the submission of the tax return and…...

Sticky post

This publication is only available in Dutch and in French....