Sticky post

Kernpunten Het begrip "dagelijks bestuur" is in de praktijk vaak het onderwerp van discussie. Met een duidelijke bevoegdheidsmatrix kunnen interpretatieproblemen vermeden worden. De nakende modernisering van het Wetboek van vennootschappen zou voor meer duidelijkheid moeten zorgen. ______________________________________________________ Autoparts NV kent een steile groei. Peter (gedelegeerd bestuurder) heeft nu zijn zinnen…...

1. Flemish government rejects deduction of debt towards the surviving spouse in the estate of the predeceased spouse On 14 July 2017 the Flemish government approved a bill that makes the deduction of a debt to the surviving spouse in the estate of the predeceased spouse, in accordance with the…...

Kernpunten Voorzie duidelijke modaliteiten inzake de uitoefening van opties. De gerealiseerde meerwaarde is in de regel onbelast. Voorzie een call optie om te voorkomen dat aandelen bij derden terechtkomen. ______________________________________________________ Na aanvaarding van de aangeboden aandelenopties is de volgende stap te weten hoe en wanneer de opties uitgeoefend kunnen worden.…...

Sticky post

An essential legal and tax programme for the food sector In 10 monthly classes you will receive in-depth and up-to-date knowledge of EU, Belgian, Dutch and Luxembourg food law as well as other legal and tax matters that impact the food sector. Each class will last half a day and…...

Kernpunten Innovatieaftrek van toepassing sinds 1 juli 2016. Ruimer toepassingsgebied dan de vroegere aftrek voor octrooi-inkomsten. Daarom zeker te bekijken door iedere onderneming die intellectuele eigendomsrechten bezit. ______________________________________________________ Uw bedrijf heeft nooit toepassing gemaakt van de aftrek voor octrooi-inkomsten bij gebrek aan kwalificerende patenten. Uw bedrijf is echter wel eigenaar…...

Sticky post

Lieve gaat naar Nederland: eenvoudig implementeren van salary split Lieve moet regelmatig voor haar bedrijf naar Nederland. Waar moet ze op letten? Is Lieve minder dan 183 dagen in een periode van 12 maanden fysiek actief in Nederland, dan blijft België (als woonstaat) heffingsbevoegd over het totale inkomen. Dat loopt…...

Sticky post

Zoals bericht in onze nieuwsbrief van 23 mei jl., heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 5 mei jl. bevestigd dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. Hieruit volgt dat wie…...

Kernpunten Hou reeds bij het design van uw website/app rekening met uw informatieverplichtingen. Informeer de consument voldoende over o.m. het herroepingsrecht. Vermijd zo een niet-afdwingbare overeenkomst of een verlengde herroepingstermijn. ______________________________________________________ NV Trapmasjien wil haar verkoop van fietsen extra stimuleren via e-commerce. Wanneer Trapmasjien via haar website of app haar…...