Sticky post
Sticky post

On 20 July 2017, the bill concerning the reform of Belgian inheritance law has been adopted by parliament. The reform is intended to update the inheritance law, in line with the needs and aspirations of modern society. 1                 Scope The inheritance law determines who inherits what part of the estate…...

Sticky post

Belgian Corporate Income Tax rate to decrease from 33.99% to 25%. Other measures to guarantee budget neutrality. On 26 July 2017, the Belgian government agreed on a far-reaching Belgian tax reform aimed at stimulating economic growth & attractiveness for foreign investment, job creation and overall fairness in taxation policy. The…...

Sticky post

Trein, tram, bus, fiets of voet: mobiliteit vanuit vennootschapsbelasting en compensation & benefits Recent heeft Lieve beslist om haar woon-werkverkeertraject af te leggen gebruik makend van het openbaar vervoer. Helaas is er geen bushalte dichtbij het werk en moet zij nog een eindje fietsen of gaat ze te voet. Hoe…...

In onze nieuwsbrief van 12 juli 2017 hebben wij u bericht dat een wetsontwerp, houdende de invoering van het Belgisch UBO-register, werd ingediend bij het Belgische parlement. Op 20 juli 2017 heeft het Belgische parlement dit wetsontwerp integraal aangenomen. Er werden geen wijzigingen aangebracht aan het wetsontwerp. De wet zal in…...

In our newsletter of July 12, 2017, we informed you that a draft bill, introducing the Belgian UBO-register, was submitted to Belgian parliament. On July 20, 2017, the draft bill has been adopted in its entirety by the Belgian parliament. No adjustments have been made to the draft bill. The…...

Sticky post

The digitalization of healthcare services is generally applauded, as it leads to increased efficiency, better quality of care, lower administrative costs, and patient empowerment. However, the digitalization of such services is not without risk from a data protection perspective, in particular given the ‘sensitive’ nature and strict legal protection of…...

Kernpunten Een doorslaggevende stem binnen het bestuur van uw Stak is in de toekomst wellicht niet meer mogelijk. Een alternatief is een stakende stem. ______________________________________________________ U heeft aandelen in uw familiebedrijf of ander vermogen ondergebracht in een Nederlandse stichting administratiekantoor ("Stak"). Alle zeggenschapsrechten over deze aandelen of dit vermogen worden…...

Sticky post

Lieve scoort: een goed bonusplan motiveert en beschermt Lieve trok een jaar geleden op eigen houtje de social media-kaart en dat werpt zijn vruchten af: 20% meer sessies in één jaar tijd. De CEO, Patrick, wil Lieve voor haar social media-plan belonen, maar wenst ook dat Lieve haar creativiteit blijft…...